loading

Fundusze Europejskie

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wysokość wsparcia:

224 021,04 zł

 

Do góry